Ελληνικά / Αγγλικά


Ποιοί Είμαστε

ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε., Εμπορική, Μελετητική και Κατασκευαστική Εταιρία, ιδρύθηκε το 2004 από τους Μιχάλη Λάμπο, Κωνσταντίνο Λάμπο και Χρήστο Λάμπο (ΦΕΚ 3452/29/4/2004). Η έδρα της εταιρίας είναι στην Παλλήνη (Εφέδρων Αξιωματικών 3 - Αθήνα). Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορίου με τον αριθμό 58599/04/V/04/59.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται από την ίδρυση της στον ιδιωτικό τομέα (κατασκευή, έργα οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικά, κτλ.). Η εταιρία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε όλα τα είδη των τεχνικών έργων.

Η Εταιρεία διοικείται από την έδρα της, η οποία στεγάζει τα τμήματα σχεδιασμού- ανάπτυξης και διενεργείται η διοίκηση και γενικά η υποστήριξη των έργων.

Το όραμά μας

Η ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε. αξιοποιώντας την σημαντική τεχνογνωσία και την εμπειρία των ιδρυτών και συνεργατών της αλλά και την άριστη οργάνωση του προγραμματισμού, σχεδιασμού, διαχείρισης και κατασκευής των έργων που αναλαμβάνει,  έχει σαν στόχο να πάει μπροστά με την υλοποίηση του οράματός της για την επέκταση και ενίσχυση της δράσης της για ένα όνομα και μια θέση στην αγορά.

Στόχος μας είναι η ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε. να συνεχίσει την ανάπτυξή της, με μεγαλύτερη διείσδυση στην Ελλάδα και στην αγορά του εξωτερικού. Με την υλοποίηση των στόχων αυτών, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει και να επεκτείνει την ανταγωνιστική της θέση. Με βάση την παραγωγικότητα και την αξιοπιστία κάθε τομέα δράσης της, η ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε. προχωρά, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, με μεγάλη αισιοδοξία.

 

 
 
Designed by ImageMediaGroup
Ποιοί είμαστε Στόχοι Συνεργασίες Έργα Που βρισκόμαστε Επικοινωνία Οικονομικές Καταστάσεις

Eφέδρων Αξιωματικών 3, Παλλήνη, Αττική
Ελλάδα Τ.Κ GR 15 351
Tηλ./Fax: +30 210 6658792

www.triodos.gr
info@triodos.gr

 

Triodos s.a. - 2012 © all rights reserved