Ελληνικά / Αγγλικά


Στόχοι

Οι στόχοι της ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε. τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνουν:

• την επέκταση των δραστηριοτήτων της, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαχείριση έργων και κατασκευών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων (μέσω θυγατρικών και συνεργασιών με τρίτους) αναλαμβάνοντας έργα, όπως:
- Οικοδομικά έργα (κατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, ψυχαγωγικά και εμπορικά κέντρα, κλπ.)
-Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα
-Λιμενικά και Αποστραγγιστικά έργα
-Έργα Τηλεπικοινωνιών

• την εστίαση των δραστηριοτήτων της στις Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας, εξειδικευμένη σε υπηρεσίες παροχής συμβούλου όπως:
-Φωτοβολταϊκά Πάρκα. (Πρόσφατα είχε αναπτυχθεί και τώρα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά το καινοτόμο σύστημα στήριξης φωτοβολταικών στοιχείων, Φωτοβολταϊκών Σταθμών, Helios Tree)
-Ανεμογεννήτριες
-Έργα Βιομάζας
-Βιοκαύσιμα

• την επέκτασή της σε δραστηριότητες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών εν γένει και επικοινωνιακά συστήματα, καθώς και στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη της υψηλής τεχνολογίας.
• την βελτίωση στην οργάνωση και ποιότητα των υπηρεσιών της, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και τα πρότυπα ποιότητας των έργων.

 

 
 
Designed by ImageMediaGroup
Ποιοί είμαστε Στόχοι Συνεργασίες Έργα Που βρισκόμαστε Επικοινωνία Οικονομικές Καταστάσεις

Eφέδρων Αξιωματικών 3, Παλλήνη, Αττική
Ελλάδα Τ.Κ GR 15 351
Tηλ./Fax: +30 210 6658792

www.triodos.gr
info@triodos.gr

 

Triodos s.a. - 2012 © all rights reserved